Natuurorganisaties willen meer inzicht in effecten helikopters Eemshaven

11 april 2016

Natuurorganisaties willen meer inzicht in effecten helikopters Eemshaven

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Groningen hebben een zienswijze ingediend over de geplande helikopterstart- en landingsplaats (helihaven) in de Eemshaven.

Het is de bedoeling dat helikopters vanaf de Eemshaven via de vaargeul naar windparken op de Noordzee vliegen. De natuurorganisaties begrijpen dat de Eemshaven als locatie voor een helihaven in aanmerking komt om noodzakelijke onderhoudsvluchten te kunnen uitvoeren. Vanuit de Eemshaven zijn de vliegafstanden immers relatief kort.

Belangrijke voorwaarde voor de natuurorganisaties is dat de natuur nabij de Eemshaven en de Waddenzee zo weinig mogelijk verstoord wordt. De natuurorganisaties willen meer inzicht krijgen in de effecten van helikopters op zeehonden en vogels. In overleg met o.a. Groningen Seaports en de Provincie Groningen hebben de organisaties voorstellen gedaan om hier een zo goed mogelijk beeld van te krijgen.

Lees hier de adhesiebetuiging en de zienswijze luchthavenbesluit helihaven
van de organisaties.