Schultz: “Bouwverbod in kustgebied blijft”

25 januari 2016

Schultz: “Bouwverbod in kustgebied blijft”

Het bouwverbod voor het kustgebied blijft gehandhaafd. Dat zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) donderdag in de Tweede Kamer. Ze gaat in gesprek met belangenorganisaties in de hoop tot een breed gedragen nationaal kustpact te komen. Dit bericht het ANP.

De bewindsvrouw wil in het kort voor de kerst gelanceerde plan het bouwverbod voor het kustgebied opheffen. Ze heeft na de onverwachte “enorme discussie en onrust” die over haar plannen zijn ontstaan besloten om het bouwverbod te laten staan. “Ik zal niet aan het bouwverbod tornen.”

Schultz zei tot haar besluit te zijn gekomen omdat er geen draagvlak is voor haar plan. “De discussie is zo groot geworden dat we een stap terug doen.” Als ze had geweten dat er zo’n ophef zou ontstaan had ze het anders aangepakt, zei ze tegen de ontstemde coalitiepartner PvdA.

Albert de Vries van de PvdA zei compleet verrast te zijn door het voorstel. Hij wil niet dat de deur op een kier wordt gezet voor projectontwikkelaars. Volgens Schultz gaat het om een kleine wijziging en zou het zeker niet leiden tot massale bebouwing aan de kust. Maar een meerderheid in de Kamer keerde zich tegen haar voornemen.

Ook Schultz’ eigen VVD was kritisch. Hayke Veldman zei dat de minister de verwarring over haar plan moest wegnemen: “Niemand wil dat de kust wordt volgebouwd.” Hij noemde het verstandig om het bouwverbod te handhaven. Hij is voorstander van een kustpact.

Natuur- en milieuorganisaties laten weten verheugd te zijn over het besluit van de minister. “We zien met de toezegging van de minister met vertrouwen uit naar de toekomst”, aldus Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Meer dan 100.000 mensen hebben in korte tijd een petitie tegen het plan van Schultz getekend.

De volgende natuur- en milieuorganisaties namen het initiatief voor de campagne www.beschermdekust.nl: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuws Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud en Natuurmonumenten.

Daar sloten zich nog eens tien andere organisaties bij aan: Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Landschap Noord-Holland, LandschappenNL, Waddenvereniging, Vereniging Kust & Zee, Stichting de Noordzee, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Friese Milieu Federatie en Natuur en Milieufederatie Groningen.