10 miljoen euro voor de Eems-Dollard

7 maart 2018

10 miljoen euro voor de Eems-Dollard

Op woensdag 7 maart heeft minister Van Nieuwenhuizen bekend gemaakt dat voor het herstel van de Eems-Dollard 10 miljoen euro beschikbaar gesteld wordt uit de ‘Verkenning Grote Wateren’.

Het geld zal gebruikt worden in het programma Eems-Dollard 2050, een programma waarin het Rijk samen met de regio Groningen werkt aan natuurverbetering in het Eems-Dollard-estuarium. Binnen dit programma wordt gezocht naar maatregelen die het slibprobleem in het water structureel terugdringen.

Daarvoor zoekt men ook naar mogelijkheden om het slib te laten bezinken. Een mogelijkheid daarvoor is het laten bezinken van het slib in de Dollard kwelders.  Met de financiële bijdrage van het Rijk kan dit idee verder worden ontwikkeld.

Dit is maar een van de maatregelen die in het programma Eems-Dollard 2050 worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gewerkt aan betere overgangen tussen land en zee en tussen zoet en zout water. Ook worden proeven gedaan met het nuttig toepassen van slib in bijvoorbeeld dijken, voor de verbetering van landbouwgronden en het maken van bouwblokken.

Tags: