10.000 euro voor groene dorpsinitiatieven

8 juni 2017

10.000 euro voor groene dorpsinitiatieven

Geef je op voor de inspiratie-excursie op 7 juli 


De Provincie Groningen heeft binnen het programma Mens en Natuur subsidie beschikbaar gesteld waar bewoners, die actief zijn voor het landschap en de natuur in hun eigen woonomgeving, aanspraak op kunnen maken. Het gaat om maximaal €10.000 per initiatief, is vooral bedoeld voor uitvoerende maatregelen, maar mag voor een deel ook worden benut aan wat professionele hulp of ondersteuning daarbij.

 

 

Ter inspiratie wordt daarom op 7 juli een excursie georganiseerd langs initiatieven in Nieuwolda, Muntendam en Kolham. Daar worden de deelnemers bijgepraat over hun projecten, ervaringen met de organisatie, de financiering, betrokkenheid van de vrijwilligers en grondeigenaren, maar ook vertellen initiatiefnemers hoe zij het beheer voor de langere termijn hebben geregeld. Besteding van subsidiegeld met een langdurige effect scoort natuurlijk altijd hoog.

De Provincie Groningen hoopt met de excursie enthousiasme op te wekken bij de deelnemers, zodat er ook in de toekomst mooie nieuwe initiatieven ontstaan en er nieuwe aanvragen worden ingestuurd!

Dus, heb je een groen idee in je eigen woonomgeving, waarvoor misschien al draagvlak bestaat, en wat bijdraagt aan het lanhap en natuur rondom je dorp: meld je dan aan voor deze excursie!

Programma
12.30 uur Verzamelen in Kolham. Parkeren op de vrachtwagenparkeerplaats of in het gras nabij Eikenlaan 62 (tevens de ingang van het park Kolhamster Mainschoar). Dan samen in de bus van het Busmuseum verder. In de bus is voor ieder een lunch beschikbaar.
13.00 uur Welkomstwoord van gedeputeerde Staghouwer in Nieuwolda
Pascal van Corbach vertelt over hun project ‘Veldje Nieuwolda’. Hoe daar wordt gewerkt aan de vergroting van de biodiversiteit en de mogelijkheden voor ontmoeting in het groen.
14.15 uur In de bus richting het project de Grauwe Klauwier te Muntendam.
14.30 uur Korte inleiding door Mario Post van werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam, met daarna een kleine wandeling of een busritje door het betreffende gebied.
15.30 uur Terug in de bus richting Kolham.
16.00 uur Aankomst in Kolham en inleiding op locatie door Annet de Jong en Wout de Boer. Over het project Inrichting bos Kolhamster Mainschoar (fase 1).
17.00 uur Einde excursie. Iedereen terug naar huis met eigen vervoer van Kolham.

Aanmelden voor de excursie is noodzakelijk i.v.m. de catering en het beperkte aantal plekken in de bus. Aanmelden kan tot vrijdag 30 juni via a.romein@provinciegroningen.nl o.v.v. EXCURSIE GROEN.
In deze mail graag onderstaande gegevens doorgeven:
• Je naam en de naam van een eventuele 2e persoon.
• Welk dorp je woont of actief bent.
• Of je al een (globaal) idee hebt, zo ja welke?
Meld je maar snel aan!

De excursie is in samenwerking met, en wordt verspreid onder het netwerk van Provincie Groningen, Groninger Dorpen, Landschapsbeheer en de Natuur en Milieufederatie Groningen