Natuurcollege over akkervogels door Raymond Klaassen

Raymond Klaassen is sinds zijn jeugd in Groesbeek gefascineerd door vogels. Dit vormt ook de rode draad in zijn studie biologie aan de Universiteit van Wageningen en zijn latere werkzame leven. De soorten vogels die Klaassen onderzoekt zijn divers: visarenden, poelsnippen, grauwe franjepoten, kleine plevieren en koekoeken krijgen onder andere zijn aandacht. Momenteel is Klaassen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief, waar hij zich specialiseert in trekgedrag en habitatgebruik.

Akkerbouwgebieden bieden leefgebied voor specifieke vogelsoorten. Door intensivering van de landbouw past het agrarisch landschap deze ‘akkervogels’ echter steeds minder goed. Behalve de Gele Kwikstaart die zelfs in de meest intensieve akkerbouwgebieden weet te floreren. Hoe speelt deze kleurrijke akkerzanger dat klaar? Kunnen we lering trekken uit het succes van de Gele Kwikstaart voor de bescherming van andere akkervogels?

De natuurcolleges van Raymond Klaassen over akkervogels staan gepland van 11.30 – 12.00 uur en van 14.30 – 15.00 uur

 

Terug naar alle activiteiten