Workshops erfbeplanting in buitengebied

Workshops erfbeplanting in buitengebied

9 april 2024 - 20 april 2024

Interesse om uw erf te vergroenen en met korting inheemse struiken en bomen te planten? April 2024 organiseert Mooi Heem, het ervenproject van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk, twee workshops voor erfeigenaren in het buitengebied. Tijdens de workshop krijgt u ideeën en praktische handvatten om uw erf natuurvriendelijker in te richten en te onderhouden. Groene erven met struiken en bomen zijn natuuroases in het open Noord-Groninger landschap. Vogels, vlinders, wilde bijen, planten: een groen erf barst van het leven. Ook de bewoners profiteren. Bomen bieden schaduw en verkoeling, fruitbomen leveren fruit op en op een groen erf is het aangenaam vertoeven.

Een workshop bestaat uit meerdere onderdelen. We starten met een theorieavond over erfbeplanting. De zaterdag erop gaan we op stap en bezoeken we een aantal erven. Derde onderdeel is de praktijkdag waarbij de deelnemers leren over aanplant en onderhoud. Vervolgens komt bij alle deelnemers een deskundige langs voor een erfadvies. Het advies gaat over de erfinrichting, het onderhoud en welke beplanting op het erf aangeplant kan worden. Bonus van Mooi Heem is de aantrekkelijke subsidie vanuit het programma Bos en Hout van de provincie Groningen op de aangeschafte beplanting. Deelnemers krijgen de helft van de kosten voor beplanting en natuurmaatregelen vergoed. Voor subsidie moeten deelnemers buiten de bebouwde kom wonen.

De eerste workshop start op dinsdagavond 9 april met een theorieavond, waarna de groep op zaterdag 13 april meerdere erven bezoekt. Voor de tweede workshop wordt de theorieavond gehouden op woensdagavond 17 april en staat het bezoek aan erven op zaterdag 20 april gepland. In november vindt een gezamenlijke praktijkdag plaats. Kijk op wierde-en-dijk.nl voor veel gestelde vragen over de workshop.

Aanmelden
Geef u op via ons mailadres mooiheem@wierde-en-dijk.nl en vermeld daarbij aan welke workshop u wilt deelnemen. Informatie over tijden en locaties ontvangt u na opgave. Kosten: € 75,- per persoon voor de workshop inclusief de cursusmap en aansluitend het erfadvies.

De workshops zijn onderdeel van het Mooi Heem van agrarische natuurvereniging Wierde &Dijk. Wierde & Dijk is de vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische leden en burgerleden werken daarin samen.

Terug naar agenda

Workshops erfbeplanting in buitengebied

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands