Week van de invasieve exoten van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juni 2022

Week van de invasieve exoten van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juni 2022

17 juni 2022 - 26 juni 2022

Waarom de Week van de Invasieve Exoten?
Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken. In Nederland komen vele honderden invasieve exoten voor. Denk bijvoorbeeld aan de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet en de tijgermug. Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn: voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid en de economie. Het is daarom belangrijk om de introductie zoveel mogelijk te voorkomen, de aanwezigheid van soorten te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen om ze te verwijderen. Hierbij is verhoging van bewustwording en draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie van groot belang. Daarom vinden tijdens de Week van de Invasieve Exoten diverse activiteiten door het hele land plaats rond het thema van deze week.

U kunt uw activiteit hier aanmelden.

Terug naar agenda

Week van de invasieve exoten van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juni 2022

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands