Week van de invasieve exoten van vrijdag 16 tot en met zondag 25 juni 2023

Week van de invasieve exoten van vrijdag 16 tot en met zondag 25 juni 2023

16 juni 2023 - 25 juni 2023

Waarom de Week van de Invasieve Exoten?

In juni 2023 vindt voor de achtste keer de Week van de Invasieve Exoten plaats. Een week die traditiegetrouw begint op de derde vrijdag van juni en 10 dagen duurt, zodat er 2 weekenden in zitten. In juni 2016 vond de eerste editie plaats. In 10 dagen tijd waren er over het land verspreid ruim 20 lezingen, excursies, natuurwerkdagen en andere publieksactiviteiten waar aandacht werd besteed aan de uitheemse planten en dieren die door menselijk toedoen hier terechtgekomen zijn. Een kort videoverslag is via deze link te bekijken: https://vimeo.com/195037604. In de daaropvolgende jaren waren er telkens zo’n 15 tot 30 publieksactiviteiten.

Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken. In Nederland komen vele honderden invasieve exoten voor. Denk bijvoorbeeld aan de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet en de tijgermug. Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn: voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid en de economie. Het is daarom belangrijk om de introductie zoveel mogelijk te voorkomen, de aanwezigheid van soorten te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen om ze te verwijderen. Hierbij is verhoging van bewustwording en draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie van groot belang. Daarom vinden tijdens de Week van de Invasieve Exoten diverse activiteiten door het hele land plaats rond het thema van deze week.

U kunt uw activiteit hier aanmelden.

Terug naar agenda

Week van de invasieve exoten van vrijdag 16 tot en met zondag 25 juni 2023

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands