Webinar ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’

Webinar 'Samen werken voor energie en biodiversiteit'

16 april 2021 - 16 april 2021
11.00 - 12.30

Energietuinen Nederland (initiatief van De Natuur en Milieufederaties) verzorgt samen met het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB) een webinar over ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’ op vrijdag 16 april van 11.00-12.30 uur tijdens de Landschapstriënnale.

Biodiversiteit in zonneweides

Recent onderzoek van Wageningen University & Research laat zien dat biodiversiteit in zonneweides verbeterd kan en moet worden. Ondanks de toenemende aandacht voor biodiversiteit en landschappelijke inpassing, lijkt het toch lastig om dit volwaardig te realiseren. Wordt het belang van biodiversiteit voldoende erkend? Wordt de schoonheid ervan wel gezien? Ontbreekt duidelijke wet- en regelgeving? Of is het juist mogelijk om de opbrengsten van zonneparken te benutten voor het realiseren van heel veel nieuwe natuur en biodiversiteit?

Drie experts, drie perspectieven

De centrale vraag in deze interactieve bijeenkomst is dan ook: hoe kan biodiversiteit een plek innemen bij het ontwikkelen van een zonneveld?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het gekozen perspectief op de rol van biodiversiteit. Drie experts geven hun visie op de volgende perspectieven:

  • Jessica den Outer bespreekt de juridische rechten van natuur
  • Arita Baaijens gaat in op de emotionele waarde van biodiversiteit en landschap
  • Alex Schotman (Wageningen University & Research) behandelt de ecologische waarde van biodiversiteit

Gespreksronde

Vervolgens volgt onder leiding van Evanne Nowak een interactieve en hopelijk inspirerende gespreksronde waarin het publiek en de experts de voors en tegens van de verschillende perspectieven nader verkennen.  Aan het einde van de bijeenkomst proberen we de randvoorwaarden op te halen waaronder biodiversiteit een (volwaardige) plek kan innemen bij de ontwikkeling van een zonneveld.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 9 april a.s. aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@hetgroenewoud.com. Vermeld daarbij:

  • Interactieve bijeenkomst ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’
  • je naam
  • je e-mailadres
  • de naam van de organisatie waar je werkt

Je ontvangt in de aanloop naar 16 april alle praktische informatie over de online deelname. De deelname is gratis.

Bekijk het gehele programma Landschapslaboratorium Onze Energie, Ons Landschap van 16 april.

Terug naar agenda

Webinar ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands