VoorBoeren: bedrijfsbezoeken in Wedde en Muntendam

VoorBoeren: bedrijfsbezoeken in Wedde en Muntendam

17 januari 2020
10.00 - 15.00

  • Organisatie: VoorBoeren
  • Inschrijven bij: zie tekst

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari nodigen vier Groninger boerencollega’s je van harte uit op hun bedrijf. Je bent van harte welkom in Wedde bij Detmer Wage, in Muntendam bij Peter Harry Mulder, in Bellingwolde bij Gert Noordhoff en in Drieborg bij Boelo ten Have. Tijdens het bezoek laten ze graag zien wat zij op hun bedrijf doen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Sparren en ervaringen delen met collega-boeren staan centraal. Welke problemen kwamen zij tegen, welke oplossingen vonden zij en wat levert het op? Van niet-kerende grondbewerking, bodemstructuur en bodemleven tot aan waterhuishouding bij droogte, bemesting tot natuurlijke plaagbestrijding: allerlei thema’s en praktijkvoorbeelden komen aan bod!

Ben je boer en wil je meedoen? Je kunt deelnemen aan één bedrijfsbezoek of meer. Tussen de middag zijn er broodjes. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen aan Eline Ringelberg via: info@voorboeren.nl. Dan ontvang je een bevestiging met details.

Programma
10-12u: veenkoloniale akkerbouwer Detmer Wage in Wedde over bodemleven
Met zijn ict-achtergrond en ervaring met high-tech was Wage als akkerbouwer vooral gericht op precisielandbouw. Toch loste hij daarmee vragen over grote opbrengstverschillen niet op. Toen hij een lezing over de bodembiologie achter plantengroei hoorde, ging er een lampje branden. Nu laat hij het bodemleven voor zich werken door het op allerlei manieren te stimuleren. Onder andere met een ander bemestingssysteem en minder gewasbeschermingsmiddelen. Hij begon met enkele maatregelen, maar hij is ervan overtuigd dat het een systeemverandering vergt om een optimaal resultaat te krijgen.
12-13u: lunch met broodjes
13-15u: bezoek aan Boer Peter Harry Mulder in Muntendam
Sinds een jaar of tien: steeds weer een stapje om een duurzaam bedrijf te krijgen terwijl de bedrijfseconomische resultaten goed blijven of zelfs beter worden. Een gezonde bodem met weerbare gewassen in een omgeving waarin de akkernatuur kan floreren; dat is het doel van Mulder. Uiteindelijk bleken die stappen op te tellen tot wat nu wel natuurinclusieve landbouw heet. Sinds een jaar ook strokenteelt (27m) op 20 hectare. De bodem en het bodemleven vragen veel aandacht. Hoe houd je deze bonte overgangsgrond gezond en goed bewerkbaar?

Terug naar agenda

VoorBoeren: bedrijfsbezoeken in Wedde en Muntendam

Weddermarke 2, Wedde, Netherlands