Vogels beschermen met drones

Vogels beschermen met drones

18 december 2022 - 18 december 2022
11.00 - 12.30

Lezing en live-demonstratie door Jasper Osnabrugge
Hoe natuur en techniek samenkomen: dieren vinden met behulp van drones en kunstmatige intelligentie

De mens en de rest van de natuur komen elkaar steeds meer tegen, zeker in ons kleine landje. Daar merkt een weidevogel als de grutto veel van, zeker wanneer de vogels nestelen en foerageren op de velden van boeren. Grutto’s vragen helaas geen vergunning aan om hun nestjes hier aan te leggen, ze kiezen gewoon een plek die voor hen juist is. Hierdoor is het lastig voor een boer om te zorgen dat tijdens het maaien de nesten intact blijven. Want: hoe kun je iets beschermen als je niet weet waar het is?

Tot voor kort was de enige manier om de nesten te vinden om alle velden af te gaan lopen, zoekend naar nesten, en deze te markeren met stokken zodat de boer deze zou zien tijdens het maaien. Enthousiaste vrijwilligers deden dit, en dit gebeurt nog steeds veel. Mooi voor de vogels, maar een behoorlijke klus om dit elk jaar te doen.

Nu is het mogelijk om met behulp van drones en kunstmatige intelligentie dit sneller te doen. Verschillende natuurbeheerders en collectieven van boeren gebruiken ons systeem al een aantal jaar, en wij geven u graag een kijkje in de keuken. U bent welkom voor een live-demonstratie, zodat u kunt zien hoe we dieren detecteren. We delen graag ons enthousiasme voor natuur en techniek.

Aanmelden (verplicht): kan via deze link naar de website van Het Groninger Landschap.

Terug naar agenda

Vogels beschermen met drones

Wolddijk 103, Groningen, Netherlands