Vijfde Landelijke IJsvogeldag in Beilen

Vijfde Landelijke IJsvogeldag in Beilen

24 februari 2024 - 24 februari 2024
11.00 uur, inloop vanaf 10.15 uur - 15.30

Op zaterdag 24 februari 2024 is Beilen de plaats waar dit keer de Landelijke IJsvogeldag wordt gehouden. Doel van de Landelijke IJsvogeldag is om ijsvogelonderzoekers, ijsvogeltellers en andere belangstellenden bijeen te brengen. Door het houden van een aantal verschillende presentaties vindt uitwisseling van kennis en informatie plaats en worden nieuwe contacten gelegd. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken wordt de Landelijke IJsvogeldag ieder jaar in een andere provincie gehouden. Na het grote succes van de vorige landelijke dagen worden ook nu weer veel deelnemers verwacht.

Het voorlopige programma zit opnieuw vol met interessante lezingen en mooie beelden van liefhebbers, deskundigen en experts. Het is dé jaarlijkse kans om veel nieuwe informatie te horen en te zien over de mooiste vogel van Nederland!
De daadwerkelijke programmering zal op een later moment volgen.

Meer informatie en aanmelden (vóór 14 februari): www.ijsvogels.nl/ijsvogeldagen/
Hier staan ook verslagen van eerdere ijsvogeldagen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Jelle Harder, de landelijke organisator via jelleharder@hetnet.nl

Deze editie van de Landelijke IJsvogeldag wordt ondersteund door o.a. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Terug naar agenda

Vijfde Landelijke IJsvogeldag in Beilen

Reigerlaan 8, 9411 GV Beilen, Netherlands