Vierde Nationale Bijentelling op zaterdag 17 en zondag 18 april

Vierde Nationale Bijentelling op zaterdag 17 en zondag 18 april

17 april 2021 - 18 april 2021

In het weekend van 17 en 18 april organiseert Nederland Zoemt voor de vierde keer de Nationale Bijentelling. In dat weekend kan iedereen in Nederland een half uurtje meetellen. De telresultaten gebruiken onderzoekers om meer over wilde bijen te weten te komen. En dat is belangrijk, want met een groot aantal soorten wilde bijen gaat het niet goed.

Vorig jaar deed een recordaantal van ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal werden door hen ruim 130.000 bijen geteld. Het is van groot belang dat veel mensen meedoen aan de telling, want hoe meer mensen zich inschrijven en meedoen, hoe meer informatie er verzameld kan worden over de wilde bij.

Landelijk onderzoek
‘Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen landelijk of in bepaalde regio’s toe- of afnemen’, vertelt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Volgens Biesmeijer moet er minimaal vijf jaar achter elkaar geteld worden om trends in bijenpopulaties helder te krijgen en invloeden zoals het weer uit te kunnen sluiten. Na deze vierde telling kan er dus al voorzichtig gekeken worden naar veranderingen in de bijenpopulaties.

Bijen bedreigd
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende wilde bijen is bedreigd of zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben te lijden onder de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en ons groenbeheer. Dat is een groot probleem, want bijen zijn erg belangrijk voor ons. ‘Bijen en andere insecten bestuiven namelijk 80% van alle eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten’ vertelt Biesmeijer. Zonder bijen komt een groot gedeelte van ons voedsel dus in gevaar.

Hoe tel je mee?
Deelnemers kunnen zich vooraf al inschrijven op de website van de Nationale Bijentelling. Voorinschrijvers ontvangen de komende weken informatie en weetjes over de bij, en natuurlijk tips om straks goed te kunnen tellen. Ook is het bijengidsje en telformulier al te downloaden, waarmee je de 16 meest voorkomende soorten bijen in je tuin gemakkelijk herkent. Tellen kan dit jaar direct in de tuin via je smartphone of tablet. Op de website staan bovendien tips hoe je de wilde bij kunt helpen aan meer voedsel of nestgelegenheid in je tuin.

Extra hulp
Je kunt de wilde bij extra helpen door een bijenhotel in je tuin te plaatsen en bloemen en planten te zaaien waar bijen gek op zijn. Kijk hier voor meer tips om aan de slag te gaan in je eigen tuin.

Terug naar agenda

Vierde Nationale Bijentelling op zaterdag 17 en zondag 18 april

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands