Scholeksters van de wei naar het dak, van de regen in de drup?

Scholeksters van de wei naar het dak, van de regen in de drup?

21 januari 2024 - 21 januari 2024
11.00 - 12.30

Scholeksters zijn vooral kustvogels die echter ook landinwaarts broeden in agrarisch gebied. Waarom broeden ze tegenwoordig ook op daken en welke voordelen biedt dat?

Scholeksters hebben te maken met een lager broedsucces als gevolg van extreme intensivering in de landbouw en mogelijk ook door een toename van natuurlijke vijanden (predatie). Verder is de hoeveelheid voedsel in de overwinteringsgebieden afgenomen en is in kustgebieden de kans op overstroming in het broedseizoen toegenomen.

Tegenwoordig duiken scholeksters steeds vaker als dakbroeder op in stedelijk gebied. De scholekster heeft dus een carrièreswitch gemaakt: van de wei naar het dak. Ook in Groningen broeden ze op grinddaken op industrieterreinen. In Assen wordt sinds 2008 de populatie op de voet gevolgd. In het kader van dit onderzoek zijn vogels voorzien van kleurringen en zenders. Hierdoor zijn diverse nieuwtjes over terreingebruik, verplaatsingen binnen het broedgebied, voedselvoorkeur en broedsucces naar boven gekomen. Vorig jaar was het Jaar van de Scholekster, nu vertelt Bert Dijkstra over de resultaten van dit langjarige onderzoek.

Aanmelden is verplicht: hier kun je je aanmelden.

Terug naar agenda

Scholeksters van de wei naar het dak, van de regen in de drup?

Wolddijk 104, Groningen, Netherlands