Ringonderzoek aan zangvogels in de Eemshaven

Ringonderzoek aan zangvogels in de Eemshaven

10 april 2024 - 10 april 2024
19.45 - 22.15

  • Organisatie: Vereniging Avifauna Groningen
  • Kosten: gratis - er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
  • Meer informatie: lezingen@avifaunagroningen.nl
  • Website: https://avifaunagroningen.nl/index.php

Sinds 1999 worden er in het oostelijk deel van de Eemshaven zangvogels gevangen en geringd. Dit onderzoek wordt gedaan in de broedtijd en tijdens de voor- en najaarstrek. Sinds 1999 zijn er door enthousiaste vrijwilligers (ringers en assistenten) ruim 80.000 vogels geringd van ruim 120 verschillende soorten en ondersoorten! In deze lezing vertelt Karen Blaakmeer over de diverse soorten die er worden gevangen en het onderzoek dat wordt gedaan met behulp van de ringgegevens.

Over de spreker

Karen Blaakmeer is bioloog. Vanaf 2021 is ze werkzaam bij Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels als databeheerder. Sinds 2020 is ze actief bij VRS (Vogelringstation) Eemshaven en na het behalen van het ringersexamen (voorjaar 2023) een van de vaste ringers en voorzitter van de vereniging.

Naar aanleiding van de lezing wordt er een in klein verband een excursie naar het ringstation georganiseerd. Aan het eind van de lezing kunnen geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden.

Terug naar agenda

Ringonderzoek aan zangvogels in de Eemshaven

Diamantlaan 94, Groningen, Netherlands