Ontstaan en dynamiek van het Waddengebied

Ontstaan en dynamiek van het Waddengebied

15 januari 2020
19.30 - 21.30

Presentatie : Piet Hoekstra, hoogleraar Fysische Geografie aan de universiteit van Utrecht.

Piet Hoekstra zal kort ingaan op de geologische geschiedenis van het gebied en zich met name richten op de meer recente ontstaansgeschiedenis van de Waddenzee en de eilanden. Hij zal toelichten welke processen en dynamiek daarbij een rol spelen. Ook komt de vraag aan de orde wat een mogelijk versterkte zeespiegelstijging zal betekenen voor de toekomst van ons Waddengebied.

locatie:

Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen

Terug naar agenda

Ontstaan en dynamiek van het Waddengebied

W.A. Scholtenstraat 2, Groningen, Netherlands