Online symposium ‘De huiskat als invasieve exoot’

Online symposium ‘De huiskat als invasieve exoot’

17 juni 2022 - 17 juni 2022
14.00 - 17.00

De huiskat is een gedomesticeerde soort, die nergens op de wereld van nature voorkomt en door menselijk toedoen over de wereld is verspreid. Daarmee wordt hij door velen als invasieve exoot beschouwd, inmiddels ook door de minister van Natuur en Stikstof.

Het is op grond van artikel 3.34 van de Wet natuurbescherming verboden om dieren uit te zetten in de natuur en de Stichting Huiskat Thuiskat had daarom aan de minister van Natuur en Stikstof gevraagd om handhavend op te treden tegen iemand die zijn kat buiten liet loslopen. In die zaak heeft de minister inmiddels erkend dat de huiskat als exoot moet worden beschouwd, maar ze vindt niet dat er sprake is van ‘uitzetten’. Daar heeft de stichting bezwaar tegen gemaakt en de kans is redelijk groot dat de zaak binnenkort door Huiskat Thuiskat bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.

Daarnaast heeft de Vogelbescherming recent haar standpunt over het los laten lopen van huiskatten aanzienlijk aangescherpt. Het komt er in het kort op neer dat deze natuurorganisatie vindt dat de houders van katten (en overigens ook van honden) hun huisdier nooit moeten laten loslopen, in verband met de schadelijke effecten voor vogels. Zie
www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-huisdieren-en-wilde-vogels

Programma
13:45 Inloggen

14:00 Welkom en introductie

14:05 De effecten van loslopende huiskatten op de natuur en de (inter)nationale natuurwetgeving in relatie tot loslopende huiskatten, door Arie Trouwborst

14:55 Het recent gewijzigde standpunt van de Vogelbescherming en de reacties daarop, door Wilfred Reinhold

15:15 Pauze

15:30 De juridische actie van stichting Huiskat Thuiskat om te zorgen dat katten binnen worden gehouden, door Roel van Dijk

16:00 Gezondheidseffecten van het loslopen van huiskatten, voor mens en kat, door Jan Hooimeijer

16:30 Discussie

17:00 Afsluiting en einde online sessie Invasieve Exoten

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 16 juni, vóór 17:00 via deze link.

Terug naar agenda

Online symposium ‘De huiskat als invasieve exoot’

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands