Online achterbanbijeenkomst RES Groningen: Warmtetransitie en de rol van de energiecoöperaties

Online achterbanbijeenkomst RES Groningen: Warmtetransitie en de rol van de energiecoöperaties

14 april 2021 - 14 april 2021
19.00 - 20.30

  • Organisatie: Groninger Energiekoepel en Natuur en Milieufederatie Groningen
  • Inschrijven bij: zie tekst
  • Kosten: gratis
  • Meer informatie: Simone Rommets (s.rommets@nmfgroningen.nl)

De Groninger Energiekoepel en de Natuur en Milieufederatie Groningen organiseren woensdagavond 14 april 2021 een gezamenlijke digitale achterbanbijeenkomst. In het kader van de RES Groningen organiseren we gezamenlijk diverse themasessies. Na de vorige sessie op 24 maart over 50%-lokaal eigenaarschap is het onderwerp van 14 april de warmtetransitie en de rol van de energiecoöperaties.

Eind 2021 moeten gemeenten de warmtetransitie-visie gereed hebben. In de RES 2.0 (voorjaar 2023) zal de ambitie rond de warmtetransitie nadrukkelijker vorm krijgen. Energiecoöperaties werken al jaren met bewoners samen om lokaal warmte-initiatieven te realiseren. Er zijn methoden ontwikkeld om bewoners te betrekken en er zijn diverse pilots voor aardgasvrije wijken in de regio. Graag willen we jullie 14 april informeren over ontwikkelingen en ‘good practices’: wat houdt de warmtetransitie in? Wat is Buurtwarmte? Hoe ziet een wijkenergieplan eruit in de praktijk? Wat is de rol van coöperaties bij aardgasvrije wijken en hoe betrekt ‘Pekela geeft gas’ bewoners?

Programma
18:45 – Zoom wachtruimte geopend
19.00 – Openingswoord door Brenda Harsveld – Groninger Energiekoepel
19:10 – Warmtetransitie en participatie door Steven Volkers – Grunneger Power
19:30 – Wijkenergieplan door Jantine Koppert – Groninger Energiekoepel
19:50 – Aardgasvrije wijken door Erik Matien – Pekela Duurzaam
20:10 – Afronding

Aanmelden kan hier.

Terug naar agenda

Online achterbanbijeenkomst RES Groningen: Warmtetransitie en de rol van de energiecoöperaties

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands