Werkochtend in het Natuurschoonbos – help jij ook mee?

Werkochtend in het Natuurschoonbos - help jij ook mee?

9 maart 2024 - 9 maart 2024
09.00 - 12.00

De noordwesthoek van het Natuurschoonbos, het zogenaamde Voorste Bos herbergt een waardevol stukje natuur met de ooit bevaarbare Zwarte Ryth. Dit verstilde stroompje is de thuisbasis van unieke flora en fauna. Zoals op zoveel plekken groeien in dit gebied de bramen overvloedig.

Vrijwilligers van IVN Westerkwartier e.o. en van de ‘Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving’ willen de zich explosief ontwikkelende bramengroei op de meest kwetsbare plekken enigszins in toom houden. In februari 2022 is daar een begin mee gemaakt en zowel in februari 2023 als nu ook dit jaar geven we hier een vervolg aan.

Bramen worden vaak in één adem genoemd met stikstofoverlast. Deze soorten zouden een indicator zijn voor een overmaat aan stikstof. Nieuw onderzoek laat zien dat dit voor wat bramen betreft toch aanzienlijk genuanceerder ligt. Wees niet bang dat we in strijd met deze genuanceerder kijk verkeerde bramen gaan rooien. Het gaat hier echt om een zeer explosief groeiende zwarte braam waarvan we slechts een heel klein stukje bos zullen bevrijden.

Op zaterdag 9 maart gaan we van 9.00 uur tot 12.00 uur aan de slag. We verzamelen op de parkeerplaats van Natuurschoon aan de Vagevuurselaan in Nietap, tegenover nummer 10. Omwonenden, leden van beide verenigingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen helpen!

Er zijn gereedschappen en handschoenen aanwezig, maar neem gerust je eigen favoriete schep, spade of spitvork mee. Die werken vaak toch het lekkerst. We beloven zinvol werk met zichtbaar resultaat en vooral ook een gezellige ochtend.

We beginnen met het eerder van bramenopslag vrijgemaakte deel te controleren en waar nodig werken we het nog weer even bij. Vervolgens werken we verder het gebied in tot de tijd op is. Noest handwerk dus, maar de catering is er ook naar.

We werken in kleine groepjes en elk groepje is voorzien van iemand met kennis van de overige aanwezige (kwetsbare) flora. Het wordt zo ook een leerzame ochtend!

Opgave graag uiterlijk donderdag 7 maart via ivnwesterkwartiereo@gmail.com of vrijwilligers@natuurschoon-nietap.nl, maar spontane deelname wordt ook verwelkomd.

Terug naar agenda

Werkochtend in het Natuurschoonbos – help jij ook mee?

Vagevuurselaan 10, Nietap, Netherlands