Netwerkconferentie ‘De Oude Riet in het Westerkwartier: een beekdal met potentie’

Netwerkconferentie ‘De Oude Riet in het Westerkwartier: een beekdal met potentie’

22 april 2022 - 22 april 2022
13.00 - 17.00

De bijeenkomst wil met de aanwezigen nadenken en overleggen over de kansen die dit mooie ri-vierdal biedt aan bewoners, ondernemers, natuur en cultuurhistorie.
Het programma begint om half 2, maar inloop is vanaf 13.00 uur. Het programma duurt tot pakweg 17.00 uur en kent daarna een korte uitloop. Deelname aan de bijeenkomst kost niets. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Er kunnen maximaal 75 mensen deelnemen. U moet zich aanmelden via info@ouderiet.com. Zonder aanmelding is er geen toegang.

Het programma ziet er als volgt uit:
0) 13.00 uur inloop
13.30 uur Opening door de dagvoorzitter
1) Sprekers
• ‘De waarde van een landschap als afdruk van de geschiedenis’, door Fokko Bosker, auteur van meer dan tien boeken over wandelen in (Noord) Nederland. In al zijn boeken gaat het om beleving van historie, water, natuur en landschap.
• ‘Groeningen en de Oude Riet – het dallandschap Oude Riet als westelijk deel van Groeningen´. Door drs. Willem Foorthuis, Lector Duurzaam Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen.
• Natuurontwikkeling en inclusieve landbouw langs de Oude Riet – toelichting door Nico Boele, Staatsbosbeheer.
• Waterberging langs de Oude Riet en kansen voor natuur en recreatie; door Ernstjan Cornelius van Prolander, projectleider en secretaris Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier
• Cultuurhistorie en beleving: De Oude Riet in verhalen: parels, keurmerk, verbinding. Door Joost Eskes, Platform Oude Riet
2) In gesprek: hoe zetten we de Oude Riet op de kaart? In twee ronden wordt er gesproken over respectievelijk natuur en landbouw; de kansen voor cultuurhistorie.
3) Aafke Hoek van Cultuurplatform PLACK luistert de middag op artistieke wijze op.

‘Net Poëzie’
In een gesprek met de initiatiefnemers roemde gedeputeerde Mirjam Wulfse het Westerkwartier. Ze is voor het college van gedeputeerden van de Provincie Groningen gebiedsgedeputeerde voor onze regio. Ze weet nog goed waarom ze voor dit deel van de provincie koos: het landschap is er net ‘poëzie’. Wulfse prijst het Platform Oude Riet met haar pogingen om de invulling en de beleefbaarheid van dit gebied mee vorm te geven. Het interview met Mirjam Wulfse staat vanaf 31 maart op onze website ouderiet.com/nieuws.

Terug naar agenda

Netwerkconferentie ‘De Oude Riet in het Westerkwartier: een beekdal met potentie’

Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard, Netherlands