Natuurwerkdag ’t Kosters Kampke Sellingen

Natuurwerkdag 't Kosters Kampke Sellingen

5 november 2022 - 5 november 2022
09.30 - 14.30

Drie jaar terug is achter het gemeentehuis in Sellingen een gebiedje van Staatsbosbeheer ingericht voor natuurontwikkeling. Op oude kaarten wordt dit gebiedje ’t Kosters Kampke genoemd. Hier en daar zijn slenken (laagten) en poelen gegraven. De slenken vallen ’s zomers droog, de poelen niet. De randzone zal worden beheerd als kruidenrijk hooiland. Met de Ruiten Aa is een ecologische verbinding gemaakt. Op den duur zal er zich een nat en schraal hooiland met moerassige delen ontwikkelen. Inmiddels hebben pioniersplanten hun intrede gedaan om straks plaats te maken voor specifieke plantensoorten van natte, schrale omstandigheden. Echter ook de eerste boompjes (opslag) zoals de wilg laten zich zien. Wanneer niet wordt ingegrepen zal zich hier over enkele jaren bos ontwikkelen hetgeen niet de bedoeling is.

Dus werk aan de winkel: Natuurwerkdag! Werkzaamheden zijn het verwijderen van prille opslag met de hand. De boswachter zorgt voor koffie/thee en limonade. Voor meer informatie kunt u terecht bij Flip Klatter: 06 23117148

Aanmelden (verplicht): f.klatter@staatsbosbeheer.nl

Terug naar agenda

Natuurwerkdag ’t Kosters Kampke Sellingen

Breewischweg, Sellingen, Netherlands