Natuurwerkdag Staatsbosbeheer Sellingen voor jong en oud

Natuurwerkdag Staatsbosbeheer Sellingen voor jong en oud

4 november 2023 - 4 november 2023
09.30 - 14.30

Vier jaar terug is achter het gemeentehuis een gebiedje van Staatsbosbeheer ingericht voor natuurontwikkeling. Op oude kaarten wordt dit gebiedje ’t Kosters Kampke genoemd. Hier en daar zijn slenken (laagten) en poelen gegraven. De slenken vallen ’s zomers droog, de poelen niet. De randzone is niet vergraven en zal worden beheerd als kruidenrijk hooiland. Met de Ruiten Aa is een ecologische verbinding gemaakt, bij heel hoog peil in de Ruiten Aa stroomt water in de slenken. Op den duur zal er zich een nat en schraal hooiland met moerassige delen ontwikkelen, bij uitstek een geschikt leefgebied voor amfibieen en libellen. Inmiddels hebben pioniersplanten zoals melde, moerasdroogbloem, bijvoet en kamille hun intrede gedaan om straks plaats te maken voor specifieke plantensoorten van natte schrale omstandigheden. Echter ook de eerste boompjes (opslag) zoals de wilg laten zich zien. Wanneer niet wordt ingegrepen zal over enkele jaren zich hier bos ontwikkelen. Dus werk aan de winkel.

Voor meer informatie en aanmelden bij Flip Klatter: f.klatter@staatsbosbeheer.nl of 06 23117148

Terug naar agenda

Natuurwerkdag Staatsbosbeheer Sellingen voor jong en oud

Breewischweg, Sellingen, Netherlands