Natuur en technologie verkennen – het vinden van dieren met drones en kunstmatige intelligentie

Natuur en technologie verkennen – het vinden van dieren met drones en kunstmatige intelligentie

19 november 2023 - 19 november 2023
11.00 - 12.30

Hoe natuur en techniek samenkomen: dieren vinden met behulp van drones en kunstmatige intelligentie

In ons dichtbevolkte land met 17,8 miljoen inwoners wordt elk stukje grond praktisch benut. Onze aanwezigheid heeft invloed op verschillende diersoorten, waaronder de prachtige weidevogel, de grutto, die nestelt en foerageert op de velden van boeren. De grutto is zelfs benoemd tot onze nationale vogel, maar helaas neemt de populatie jaar na jaar af. Grutto’s vragen geen vergunning om hun nesten te bouwen; ze kiezen gewoon een plek in het veld die hen bevalt. Dit brengt boeren voor een uitdaging wanneer het tijd is om te maaien. Hoe kun je iets beschermen als je niet weet waar het is?

Daarom is het van groot belang om op zoek te gaan naar deze vogels en hun nesten. In het verleden was de enige methode om nesten te vinden om handmatig alle velden af te struinen, op zoek naar nesten, en deze te markeren met stokken om boeren te waarschuwen tijdens het maaien. Toegewijde vrijwilligers voeren deze arbeidsintensieve taak nog steeds uit, maar er is nu een betere oplossing beschikbaar.

We hebben een oplossing ontwikkeld die gebruikmaakt van drones en geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) om dit proces aanzienlijk sneller en minder verstorend te maken. Ons systeem combineert drones, geografische informatiesystemen (GIS) en AI om deze vogels en hun nesten op te sporen en te beschermen. Verschillende natuurbeschermers maken al enkele jaren met succes gebruik van ons systeem, dat we ook met hun input voortdurend hebben verbeterd over deze periode en dat we ook inzetten voor het detecteren van onder andere ganzen en herten. Graag nodigen we u uit om een demonstratie bij te wonen van onze technologie voor het detecteren van dieren met drones en AI.

Lezing en live-demonstratie door Jasper Osnabrugge

Aanmelden is verplicht. Hier kun je je aanmelden.

Terug naar agenda

Natuur en technologie verkennen – het vinden van dieren met drones en kunstmatige intelligentie

Wolddijk 103, Groningen, Netherlands