Nacht van de Vleermuis: vleermuisexcursie in Drielanden te Groningen

Nacht van de Vleermuis: vleermuisexcursie in Drielanden te Groningen

23 augustus 2019
20.15 - 22.15

Op vrijdag 23 augustus 2019 organiseert de Vleermuiswerkgroep Groningen in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen tijdens de Nacht van de Vleermuis een excursie in en rond de ecologische buurt Drielanden in Groningen. Deze buurt heeft een heel eigen karakter door de nadruk op duurzaamheid, energiebesparing en ecologische waarden. In 2018 is de buurtwerkgroep Natuur en Milieu Drielanden met veldbiologen van de KNNV Groningen begonnen om alle planten- en diersoorten in de wijk in kaart te brengen. De excursie tijdens de Nacht van de Vleermuis draagt bij aan dit inventarisatieproject. Er zijn al veel dieren geïnventariseerd, het is nu tijd voor onze gevlerkte vrienden.

Tien jaar geleden bleken bij inventarisatie door de VWG in deze buurt tussen de huizen en bij de sloten twee soorten dwergvleermuizen (afmeting mus) voedsel te zoeken en een enkele laatvlieger (afmeting korte merel). Het meertje tussen Stuurboordswal en Overloop is populair bij vleermuizen: daar worden ook watervleermuizen verwacht: lichtschuwe vleermuizen, die vlak boven het water al vliegend hun prooi vangen, onder andere door met hun poten insecten van het water te harken.

Kom kennismaken met deze bijzondere zoogdieren. Waar wonen ze? Waar leven ze van? Tijdens de schemering zijn ze nog te zien, maar als het echt donker is, hoe vinden wij ze dan en hoe vinden zij dan hun weg? Vleermuizen maken ultrasoon geluid en oriënteren zich op de echo’s daarvan. Dat geluid is voor mensenoren niet hoorbaar, maar een batdetector maakt dat hoge geluid wel voor hoorbaar voor ons. Iedere soort is met enige oefening herkenbaar aan een eigen ritme en geluid. En in augustus is de balts van vleermuizen: de mannetjesvleermuizen lokken met een heel apart geluid de vrouwtjesvleermuizen.

Deelname aan de excursie in Drielanden en omgeving op 23 augustus kan uitsluitend na aanmelding via info@nmfgroningen.nl, tot en met donderdag 22 augustus 12.00 uur.

Kosten voor deelname: volwassenen € 3,00; kinderen € 1,00.
Programma: 20.15 uur verzamelen en korte inleiding. Na zonsondergang voert de excursie vanaf 21.00 uur eerst door de wijk en eindigt bij het meertje tussen Stuurboordswal en Overloop, en duurt ongeveer tot 22.15 uur. De excursie begint bij het bankje in het perk met de Waterstenen, tegenover Waterland 72 in de buurt Drielanden te Groningen.

NB: vleermuizen houden niet van regen. Als er veel regen verwacht wordt, wordt de excursie afgezegd.

Terug naar agenda

Nacht van de Vleermuis: vleermuisexcursie in Drielanden te Groningen

Waterland 72, Groningen, Netherlands