Lezing weidevogelbeheer Avifauna Groningen: ‘Voor het behoud van weidevogels moet je keuzes maken…’

Lezing weidevogelbeheer Avifauna Groningen: 'Voor het behoud van weidevogels moet je keuzes maken…'

16 november 2022 - 16 november 2022
20.00 (zaal open om 19.30) - 22.00

Woensdagavond 16 november 2022, aanvang 20 uur, organiseert de Groninger vereniging voor vogelaars Avifauna Groningen weer een lezingenavond in ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen. Centraal deze avond staat het weidevogelbeheer in Groningen. Het betreft een duo-lezing verzorgd door Jaap van Gorkum van het agrarisch Collectief Groningen West (CGW) en Arjan Hendriks van Het Groninger Landschap (HGL).

Nederland heeft een grote verantwoordelijkheid voor de grutto. Jaarlijks gaat er veel geld naar weidevogelbeheer. Willen we de grutto’s en andere weidevogels redden dan moeten er keuzes gemaakt worden. Keuzes in het beheer. Beheer van predatoren is één van die keuzes. CGW en HGL voelen zich verantwoordelijk voor behoud van de weidevogels in de provincie Groningen en werken samen aan behoud en herstel van de weidevogels. Deze samenwerking is er binnen het actieplan, het aanvalsplan Grutto en ook in het behoud van polder De Oude Held.

Het gebied Gorecht (Onnerpolder) zal centraal staan in het eerste deel van de lezing van Jaap van Gorkum.
Arjan Hendriks gaat vervolgens in zijn lezing in op de investeringen die zijn uitgevoerd in het Reitdiepgebied en het lopende meerjarige predatieonderzoek (pilot steenmarterbeheer).

Jaap van Gorkum – Collectief Groningen West (CGW)
56 jaar oud. Geboren in Friesland, opgegroeid met de weidevogels en nu woonachtig in Annen, Drenthe. 20 jaar lang gewerkt bij Landschapsbeheer Drenthe (coördinatie weidevogels en coördinator agrarisch natuurbeheer). Daarnaast ook actief als trekker van het Actieplan Akker- en Weidevogels in Drenthe. Vanaf september 2019 Gebied coördinator bij Collectief Groningen West. Als medewerker van het Collectief coördineer ik het Actieplan Weidevogels Groningen en ben ik druk bezig met de voorbereidingen voor het Aanvalsplan Grutto.

Arjan Hendriks – Het Groninger Landschap (HGL)
54 jaar oud. Geboren in Zuid-Holland, opgegroeid in Gelderland en Friesland en nu woonachtig in Warffum. Na studie Natuur- en Landschapstechniek te Velp gewerkt bij Het Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en Brabants Landschap en sinds 2005 werkzaam als natuurbeheerder Noord bij Het Groninger Landschap. Mijn werkgebieden zijn het Reitdiepgebied en de Groninger Waddenkust. In mijn functie houd ik mij voornamelijk bezig met weidevogels en kustbroedvogels. Initiatiefnemer van het Actieplan Weidevogels Groningen. Een proces waar ik met veel genoegen en trots op terugkijk.

Terug naar agenda

Lezing weidevogelbeheer Avifauna Groningen: ‘Voor het behoud van weidevogels moet je keuzes maken…’

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen, Netherlands