Lezing KNNV – monitoring bij Land van Ons aan de Onneresch

Lezing KNNV – monitoring bij Land van Ons aan de Onneresch

21 november 2022 - 21 november 2022
19.30 - 22.00

Land van Ons heeft in 2021 een agrarisch gebied aan de Onneresch in Onnen aangekocht. In datzelfde jaar is begonnen met het monitoren van allerlei organismen, zoals planten en dieren. Daartoe is besloten omdat het gebied een transitie doormaakt: de traditionele landbouw wordt er ingeruild voor een ecologisch verantwoorde manier van agrarisch gebruik. Het is van belang te weten wat het uitmaakt voor flora en fauna. Dit wordt onderzocht. De KNNV is betrokken bij het monitoren van kevers, maar ook andere organismen, zoals nachtvlinders, krijgen onze aandacht.

Tijdens de lezing wordt algemene informatie gegeven over het gebied, de rol van de coöperatie Land van Ons en hoe de monitoring in gang gezet is. Vervolgens wordt ingegaan op het monitoren van kevers, in gang gezet door de KNNV en uitgevoerd met vrijwilligers van Land van Ons en leden van de KNNV. Praatjes en plaatjes!

Aanmelden via: ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com

Terug naar agenda

Lezing KNNV – monitoring bij Land van Ons aan de Onneresch

Hortuslaan 1, 9751 BE Haren, Netherlands