Lezing: Invasieve exoten

Lezing: Invasieve exoten

25 juni 2021
14:00 - 16:00

  • Organisatie: VVM
  • Inschrijven bij: https://www.vvm.info/activiteiten/1067/invasieve-exoten/inschrijven

Lezingen

Op de Europese Unielijst staan 66 invasieve exoten die dienen te worden bestreden. In Nederland gaat het onder meer om Amerikaanse rivierkreeften, de Chinese wolhandkrab, de muskusrat en de beverrat. Hoe staat het met de plannen van aanpak voor het bestrijden van deze soorten? Die vraag staat centraal tijdens het online symposium Invasieve Exoten op vrijdagmiddag 25 juni.

Zet in uw agenda

   vrijdag 25 juni 2021
   14:00 – 16:00
   Online via Zoom

Nederland heeft in 2015 besloten om de provincies verantwoordelijk te maken voor de aanpak van het gros van die soorten. Vorig jaar werd daarover vanuit de VVM-sectie Biodiversiteit een boeiend symposium georganiseerd over de provinciale plannen van aanpak. Dit jaar gaat het over de overige soorten van de Unielijst. Een deel daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV: de Amerikaanse rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab. Voor de muskusrat en de beverrat zijn de waterschappen verantwoordelijk. Wat is er de afgelopen tijd rond de aanpak van deze soorten gebeurd en wat zijn de ideeën voor de toekomst?

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop Invasieve Exoten, geeft een korte introductie over invasieve exoten en de Unielijst. Vervolgens gaat Liesbeth Kap van het ministerie van LNV in op de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab. Vanuit Unie van Waterschappen vertelt Dolf Moerkens over de aanpak van de muskusrat en beverrat. Tijdens de bijeenkomst zal er ook tijd zijn voor het stellen van vragen en discussie.

Het symposium wordt door de VVM georganiseerd in het kader van de Week van de Invasieve Exoten (18 t/m 27 juni, zie www.wvdie.nl) en vindt online plaats op vrijdag 25 juni a.s.

Programma

13:45 Inloggen

14:00 Welkom en introductie

14:05 Introductie invasieve exoten en Unielijst: Wilfred Reinhold, lid sectie Biodiversiteit en voorzitter stichting platform Stop invasieve exoten

14:20 Amerikaanse rivierkreeften en Chinese wolhandkrab: Liesbeth Kap, ministerie LNV

14:55 Pauze

15:00   Muskusrat en beverrat: Dolf Moerkens, Unie van Waterschappen

15:35   Discussie

15:55   Conclusies en afsluiting

16:00   Einde (daarna mogelijkheid om nog even in groepjes na te praten)

Tarieven

€ 14,- VVM-lid

€ 28,- Reguliere deelnemer

€ 7,50 Student, niet lid

Gratis   Studentlid of recent afgestuurd lid

Terug naar agenda

Lezing: Invasieve exoten