Is er nog een toekomst voor de weidevogels in Noord-Nederland?

Is er nog een toekomst voor de weidevogels in Noord-Nederland?

22 november 2023 - 22 november 2023
20.00 (inloop vanaf 19.45) - 22.00

De weidevogelstand in Nederland wordt al jarenlang bedreigd. Intensieve landbouw, Engels raaigras zonder bloemen, te lage waterstand, recreatie, woningbouw en predatie zijn belangrijke redenen voor de achteruitgang van het aantal Nederlandse weidevogels. Is deze achteruit gang nog te stoppen? Natuurorganisaties doen hun best om in de gebieden die zij beheren de ideale omstandigheden te scheppen voor weidevogels. 
En lukt dat ook? Neemt het aantal broedvogels in die natuurgebieden ook toe?

Bert Dijkstra kan ons daar meer over vertellen. Hij werkt sinds 2022 bij hHet Groninger Landschap als natuurbeheerder. Daarvoor werkte hij jarenlang bij Landschapsbeheer Drenthe. Al die jaren heeft hij zich beziggehouden met onderzoek en bescherming van weidevogels, met name van de scholekster.

Praktisch
Aanmelden
is noodzakelijk: fokkev54@gmail.com
Voor meer informatie kunt u terecht bij Fokke Veenstra van de vogelwerkgroep: fokkev54@gmail.com en 06 24350602.
Tijdens de pauze is er gratis koffie of thee.

Terug naar agenda

Is er nog een toekomst voor de weidevogels in Noord-Nederland?

Terra MBO Groningen, Hereweg 99, 9721 AA Groningen, Netherlands