Groningse boer van de toekomst

Groningse boer van de toekomst

15 juni 2022 - 15 juni 2022
20.00 - 21.30

Klimaatverandering, de stikstofcrisis en het verdwijnen van de biodiversiteit zijn de grote uitdagingen voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. Een nieuwe balans tussen natuur en voedselvoorziening vraagt om radicale veranderingen van het huidige systeem. Hoe doen we dat in Groningen? En wat is daarbij het perspectief voor de Groningse boeren?

Waar boeren, Den Haag en consumenten vaak tegenover elkaar lijken te staan, is juist samenwerking vereist om tot een oplossing te komen. De politiek, de landbouwsector, de wetenschap en de producenten hebben elkaar nodig om een rendabel en duurzaam landbouwsysteem te ontwikkelen. Ook hier in de provincie Groningen. Hoe ziet de Groningse boer van de toekomst eruit? We bespreken het woensdag 15 juni met:

Henk Staghouwer
Henk Staghouwer is onze huidige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voordat hij de landelijke politiek inging was hij gedeputeerde namens de provincie Groningen.

Johan Hamster
Johan Hamster volgde in januari dit jaar Henk Staghouwer op als landbouw- en natuurgedeputeerde van de provincie Groningen. In zijn functie houdt hij zich onder andere bezig met de overgang naar natuurinclusieve landbouw, de stikstofkwestie en de aardbevingsproblematiek in onze regio.

Wijnand Sukkel
Wijnand Sukkel is Senior Onderzoeker AgroEcologie aan de Wageningen University & Research (WUR). Ook is hij projectleider van de Boerderij van de Toekomst (gevestigd in Lelystad), waar samen met boeren van de toekomst aan haalbare oplossingen voor de actuele landbouwvraagstukken wordt gewerkt. De medewerkers streven een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem na. Dit doen ze door maatregelen en kennis uit de biologische en gangbare landbouw te combineren. Op deze manier biedt de Boerderij van de Toekomst een middenweg waar zowel natuur als landschap een plek krijgen.

Henk Hulshoff
Henk Hulshoff is afdelingsvoorzitter van LTO Noord in het Westerkwartier. Daarnaast heeft hij zelf ook een melkveebedrijf in Marum.

Hans Hettinga
Hans Hettinga is bestuurslid bij FrieslandCampina. Samen met zijn broer heeft hij een melkveebedrijf in Zuidwest Friesland, waar hij tevens voorzitter is van de lokale CDA-afdeling.

Jarno Rietema
Akkerbouwer Jarno Rietema uit Oudeschip is sinds vorig jaar voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Deze organisatie komt op voor de belangen van jonge Groningse boeren en ondersteunt hen in hun ontwikkeling.

Hanneke van Ormondt
Hanneke van Ormondt schuift aan namens Caring Farmers, de stichting die boeren helpt de stap te zetten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Ze is tevens werkzaam bij Urgenda – een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken – en werkte eerder bij Wakker Dier.

Franke Remerie
Als (mede)oprichter en bestuurslid van Land van Ons poogt Frank Remerie de neergang van de biodiversiteit in Nederland om te buigen naar een groei. De organisatie is een burgercoöperatie: iedereen kan eigenaar worden van de landbouwgrond die Land van Ons opkoopt. Boeren beheren het land vervolgens naar de visie van de coöperatie. Op deze manier kunnen deelnemers gezamenlijk voor verandering zorgen. In Groningen is een perceel gevestigd bij de Onneresch.

Hans Bergsma
Hans Bergsma is directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een organisatie met leden vanuit verschillende branches. Gezamenlijk ontwikkelen zij duurzame regionale voedselketens. Zowel productie, verwerking als afzet vindt plaats in de drie noordelijke provincies, waarbij de drie P’s van duurzaamheid (People, Planet, Profit) evenveel aandacht krijgen.

Esther de Snoo (host)
Esther de Snoo is landbouwjournalist en hoofdredacteur van het vakblad Nieuwe Oogst.

Aanmelden: tickets kunnen op de website van Forum Groningen worden besteld.

Terug naar agenda

Groningse boer van de toekomst

Groninger Forum, Nieuwe Markt 1, Groningen, Netherlands