Lezing: Groningen en de Drentsche Aa

Lezing: Groningen en de Drentsche Aa

19 november 2019
19.30 - 21.30

  • Organisatie: Nivon Groningen-Assen
  • Inschrijven bij: eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl
  • Kosten: € 5,-; Nivon-leden € 3,50
  • Meer informatie: N. Drukker (n.drukker@home.nl)
  • Website: https://groningenassen.nivon.nl

Groningen en de Drentsche Aa: lezing door Jan van den Broek

Volgens de kroniekschrijver Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) ligt Groningen op een ‘stert van Drentlant’. Ten oosten van deze ‘Drentse staart’ stroomt de Hunze, aan de westzijde de Drentsche Aa. Vorig jaar is de Hunze besproken, nu is de Drentsche Aa aan de beurt. Over dat riviertje is (en wordt) veel geschreven, maar daarbij gaat het meestal over de loop en loopjes in de provincie Drenthe. Het accent ligt doorgaans op de geologische, natuurlijke en ecologische aspecten. In deze lezing staat de betekenis centraal die het riviertje voor de stad Groningen heeft gehad. Ook zal aandacht worden geschonken aan de waterstaatkundige problemen die het Drentse water in de lage omgeving van de stad veroorzaakte.

Over de spreker: Jan van den Broek (1945) was werkzaam in het archiefwezen, verricht onderzoek op het terrein van de Groninger geschiedenis en publiceert de resultaten daarvan in boeken en tijdschriften.

Terug naar agenda

Lezing: Groningen en de Drentsche Aa

W.A. Scholtenstraat 2, Groningen, Netherlands