Fietsexcursie naar de Oude Held en het Suikerunie terrein

Fietsexcursie naar de Oude Held en het Suikerunie terrein

23 april 2022 - 23 april 2022
09.00 - 12.00

Het Suikerunie terrein is een verrassend en onbekend vogelterrein, zelfs voor veel vogelaars, evenals het prachtige weidevogelgebied De Oude Held. De Oude Held ligt tegen de stad aan, maar desondanks broeden er verrassend veel weidevogels als grutto, kievit en scholekster. Uitgerekend in dit weidevogelgebied wil de gemeente Groningen de natuurwaarden compenseren die verloren gaan bij woningbouw op de vloeivelden van de voormalige Suikerunie.

Het Suikerunie terrein bevat een aantal vloeivelden waar tal van watervogels broeden waaronder de geoorde fuut en de dodaars. De gemeente Groningen wil hier 5.000 woningen neerzetten. Dat plan moet starten in 2023. Dus willen we nog genieten van dit unieke gebied, zo dicht bij de stad, dan moeten we snel zijn.

Vertrek: Suikerunie terrein tegenover Het Stadslab. Adres: Suikerlaan 15, 9743 DA, Groningen.
Zorg voor passende kleding en eventueel iets te eten en drinken voor onderweg. Na de excursie is het de bedoeling om nog een kopje koffie te drinken. Naar een passende locatie wordt nog gezocht.
Opgave: Els van den Boomgaard, elsvdboomgaard@gmail.com; telefoon: 06 44354496

Terug naar agenda

Fietsexcursie naar de Oude Held en het Suikerunie terrein

Suikerlaan 15, Groningen, Netherlands