Faunapassages en faunaverbindingen: een fietsexcursie langs Meer en Natuur

Faunapassages en faunaverbindingen: een fietsexcursie langs Meer en Natuur

13 september 2023 - 13 september 2023
14.00 - 16.30

Veel natuurgebieden in Nederland zijn snippers in het landschap: ze liggen geïsoleerd door bebouwing en aanleg van wegen, spoorwegen en brede kanalen. Dat is een bedreiging voor de biodiversiteit omdat er onvoldoende uitwisseling van soorten kan plaatsvinden. Rondom het Paterswoldsemeer en in De Onlanden zijn op verschillende plaatsen voorzieningen gemaakt om de passage van dieren van het ene naar het andere natuurgebied op een veilige manier mogelijk te maken.

Er zijn ecologische verbindingszones aangelegd en onder wegen en spoorlijnen zijn passages gemaakt.
Tijdens de fietsexcursie van circa 20 kilometer gaan we een aantal van die ‘ontsnipperingsprojecten’ bekijken.

Aanmelden is nodig (er kunnen maximaal 15 personen mee): ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com

Terug naar agenda

Faunapassages en faunaverbindingen: een fietsexcursie langs Meer en Natuur

Meerweg 209, 9752 XC Haren, Netherlands