Faunapassages en faunaverbindingen: een fietsexcursie langs Meer en Natuur

Faunapassages en faunaverbindingen: een fietsexcursie langs Meer en Natuur

9 juni 2024 - 9 juni 2024
14.00 - 16.30

Veel natuurgebieden in Nederland zijn snippers in het landschap: ze liggen geïsoleerd door bebouwing en aanleg van wegen, spoorwegen en brede kanalen. Dat is een bedreiging voor de biodiversiteit omdat er onvoldoende uitwisseling van soorten kan plaatsvinden. Rondom het Paterswoldsemeer en in De Onlanden zijn op verschillende plaatsen voorzieningen gemaakt om de passage van dieren van het ene naar het andere natuurgebied op een veilige manier mogelijk te maken. Er zijn ecologische verbindingszones aangelegd en onder wegen en spoorlijnen zijn passages gemaakt. Tijdens de fietsexcursie gaan we een aantal van die ‘ontsnipperingsprojecten’ bekijken.

Wanneer: zondag 9 juni 14.00 – 16.30 uur
Startplaats: parkeerplaats Kaap Hoorn – Watersportcentrum Teuntje de Slak, Kaapse Baan 1a, 9752 XP Haren
Informatie en opgave:
De fietstocht is ongeveer 20 km.
Er is plaats voor maximaal 15 personen.
Opgave: is verplicht en kan bij Edda Kammenga: ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com

Terug naar agenda

Faunapassages en faunaverbindingen: een fietsexcursie langs Meer en Natuur

Kaapse Baan 1a, 9752 XP Haren, Netherlands