Excursie naar twee innovatieve agrarische bedrijven: Edzemaheerd te Leens en Westerhalm te Vierhuizen

Excursie naar twee innovatieve agrarische bedrijven: Edzemaheerd te Leens en Westerhalm te Vierhuizen

25 mei 2024 - 25 mei 2024
10.00 - 14.30

  • Organisatie: Stichting Tinallinge Plus
  • Inschrijven bij: zie tekst
  • Kosten: € 12,50 (inclusief lunch of € 6,00 zonder lunch)
  • Website: https://tinallingeplus.nl/

De excursie vindt plaats op zaterdag 25 mei en start om 10.00 uur bij de volledig grondgebonden veehouderij Edzemaheerd te Leens. Na dit bezoek waarbij ook een lunch is opgenomen, gaan we verder naar het akkerbouwbedrijf Westerhalm in Vierhuizen waar op innovatieve wijze het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de aardappelteelt beperkt wordt. De excursie zal rond 14.30 zijn afgerond.

De veehouderij Edzemaheerd op de Trekweg 4 te Leens heeft 70 koeien en werkt op basis van de regeneratieve visie op landbouw en veeteelt. Belangrijke onderdelen van deze visie zijn het volledig grondgebonden werken, een zoveel mogelijk gras gevoerde melkstroom, dus geen extra krachtvoer of graan als voedsel voor de koeien, geen gebruik van antibioticum en het bevorderen van de biodiversiteit o.a. door het inrichten van bloemsingels.

Het akkerbouwbedrijf Het Westerhalm, Westpolder 1 te Vierhuizen van de familie De Schutter is gericht op het telen van pootaardappelen, suikerbieten, granen, uien en vezelhennep. De totale bedrijfsomvang is 250 hectare groot. Met zeer innovatieve toepassingen als een zelfrijdende veldspuit en een hypermoderne spotsprayer, worden belangrijke besparingen gerealiseerd op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door ontwikkelingen op het vlak van Artificiële Intelligentie worden de mogelijkheden om gericht zieke planten en onkruid te herkennen en te bestrijden steeds groter. Frank de Schutter zal ons een beeld geven van de belangrijke innovaties op dat vlak.

De stichting Tinallinge Plus maakt zich sterk voor natuur, milieu en leefbaarheid in ons Groninger wierdenlandschap. Met deze excursie wil zij bevorderen dat bewoners en overige belangstellenden kennis opdoen over natuur- en milieuvriendelijke veeteelt en akkerbouw en het grote belang daarvan voor onze leefomgeving.

De kosten zijn €12,50 p.p. voor de excursie, koffie, thee en lunch. Wilt u geen gebruik maken van de lunch dan betaalt u € 6,00. Hebt u belangstelling voor deze excursie, dan kunt u zich aanmelden via het emailadres tinallingeplus@gmail.com of via de website www.tinallingeplus.nl.

U kunt het bedrag overmaken op NL 65 SNSB 0339622857 t.n.v. Stichting Tinallinge PLUS onder vermelding van naam en “excursie 25 mei”. Let op: De groepsgrootte is beperkt, dus meld u snel aan.

Terug naar agenda

Excursie naar twee innovatieve agrarische bedrijven: Edzemaheerd te Leens en Westerhalm te Vierhuizen

Trekweg 4, Leens, Netherlands