Excursie naar het biologische en innovatieve akkerbouwbedrijf Landgoud te Kloosterburen

Excursie naar het biologische en innovatieve akkerbouwbedrijf Landgoud te Kloosterburen

9 juni 2022 - 9 juni 2022
19.30 - 21.30

De excursie vindt plaats op donderdag 9 juni van 19.30 – 21.30 uur. De deelnemers krijgen een mooi beeld van een biologisch en innovatief akkerbouwbedrijf. In 2002 is de familie Havenga overgestapt op de biologische teelt. Geteeld worden gewassen als spelt, mosterd, hop, baktarwe en witte aalbessen.

Landgoud werkt biologisch, er worden dus geen chemische bestrijdingsmiddelen ingezet tegen bijvoorbeeld onkruid en ongedierte of bij het bemesten. In plaats hiervan wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke bestrijding, waardoor het graan op een natuurlijke, pure en gezonde wijze kan groeien.

Het akkerland van het bedrijf is omgeven en doorsneden met sloten en rietkragen. Eén van beide oevers wordt gemaaid en de andere kant blijft 2 jaar ongemoeid, met toestemming van het waterschap, om vogels zoals rietzanger, kleine karekiet en het blauwborstje te laten nestelen.

Producten, die onder het merk Landgoud zijn ontwikkeld, zijn siroop en Blanka-wijn, gemaakt van de biologische aalbessen. De granen worden door lokale molenaars op molenstenen gemalen tot volkorenmeel en bloem. Hiervan wordt oPasta van Oberkulmer Rotkorn Spelt gemaakt.

De stichting Tinallinge Plus maakt zich sterk voor natuur, milieu en leefbaarheid in ons Groninger wierdenlandschap. Met deze excursie wil zij bevorderen dat bewoners en overige belangstellenden kennis opdoen over natuur- en milieuvriendelijke akkerbouw en het grote belang daarvan voor onze leefomgeving.

De excursie bestaat uit ontvangst met koffie/thee en koek, een presentatie van het bedrijf, gevestigd op de Dijksterweg 45 te Kloosterburen, en een wandeling langs de akkers naar de waddenkust. De kosten zijn € 6,00 per persoon, te voldoen via NL 65 SNSB 0339622857 t.n.v. Stichting Tinallinge PLUS of contant ter plekke. Hebt u belangstelling voor deze excursie dan kunt u zich aanmelden via de website www.tinallingeplus.nl. Let op: De groepsgrootte is beperkt, dus meld u snel aan.

Terug naar agenda

Excursie naar het biologische en innovatieve akkerbouwbedrijf Landgoud te Kloosterburen

Dijksterweg 45, Kloosterburen, Netherlands