Discussieavond over de macht van de supermarkt in ons voedselsysteem

Discussieavond over de macht van de supermarkt in ons voedselsysteem

22 november 2022 - 22 november 2022
19.30 (inloop vanaf 19.00) - 21.30

‘Betalen we wel een eerlijke prijs voor ons eten?’

De roep vanuit de maatschappij om duurzame producten wordt steeds groter, maar toch verzetten supermarkten zich tegen meer transparantie over duurzaamheid. De supermarkten stunten met versproducten. ‘Het is ogenschijnlijk goedkoop, maar de maatschappelijke kosten zijn gigantisch. Het put de bodem uit, het vervuilt water, het geeft fijnstof en het maakt mensen ziek’ (Zembla 20-10-2021).

Na een inleiding met een korte documentaire zal er in groepjes gediscussieerd worden aan de hand van een aantal vragen / stellingen. De uitkomsten van de verschillende discussies worden geïnventariseerd en kunnen gedeeld worden met onze lokale bestuurders en met Nivon landelijk.

Organisatoren Nivon: Els Wirix en Nelleke Drukker
Aanmelding (verplicht): uiterlijk donderdag 17 november via EerlijkEnGroenNivonGrAs@gmail.com of 050 5417010.
Betaling: na antwoord van de organisatoren deelnamekosten overmaken op rek.nr. NL46 SNSB 0943 7327 00 t.n.v. J. Kalter onder vermelding van de betreffende activiteit en de naam / namen van de deelnemende persoon / personen.
‣ Wees er op tijd bij, want vol is vol.

Terug naar agenda

Discussieavond over de macht van de supermarkt in ons voedselsysteem

W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen, Netherlands