De geschiedenis van bodemdaling en zeespiegelrijzing in Noord-Nederland

De geschiedenis van bodemdaling en zeespiegelrijzing in Noord-Nederland

17 september 2019
19.30 - 21.30

Er is volop aandacht voor de zeespiegelstijging waar we op dit moment mee te maken hebben. Ook de daling van de bodem in Nederland heeft grote consequenties. Maar ons land heeft in het verleden vaker te maken gehad met de stijging en daling van de zeespiegel. Klimaatverandering is niet voor het eerst!

In deze lezing vertelt Ben Westerink wat de afgelopen 10.000 jaar de reden en betekenis is geweest van bodemdaling en zeespiegelrijzing. De vorming van kwelders is hier sterk afhankelijk van. Hij gaat ook in op de gevolgen van een hogere zee, zoals verdrinking van kwelders en verzilting.

Terug naar agenda

De geschiedenis van bodemdaling en zeespiegelrijzing in Noord-Nederland

W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen, Netherlands