Dag van de Stilte

Dag van de Stilte

29 oktober 2023 - 29 oktober 2023

Op de website van de Dag van de Stilte staan al veel stilteactiviteiten die in oktober plaatsvinden rondom en tijdens de Dag van de Stilte. Dagelijks komen er nieuwe activiteiten bij dus neem vooral regelmatig een kijkje op de site. Voor de organisatoren is het fijn als de deelnemers zich ruim van tevoren aanmelden.

We nodigen je graag uit om ook zelf ook een stilteactiviteit te organiseren. Je kunt je activiteit gratis aanmelden via het aanmeldformulier op de site en wij zorgen ervoor dat jouw activiteit bij het aanbod van stilteactiviteiten komt te staan.

Stiltegebieden

In ons land telt elke provincie tientallen speciale stiltegebieden. Die zijn belangrijk voor mens en dier. Wij hebben om diverse redenen behoefte aan plekken waar nog rust heerst. Stille, groene gebieden kunnen ons bijvoorbeeld helpen om te herstellen van stress. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden. Ook rustige plekken in de stad zijn daarom belangrijk. Circa 650 duizend hectare van Nederland is aangewezen als stiltegebied. Ruim de helft hiervan ligt in de Waddenzee en de Zeeuwse wateren. In stiltegebieden overheersen natuurlijke geluiden. Provincies leggen de grenzen van stiltegebieden vast in provinciale milieubeleidsplannen. Het streven is om de geluidbelasting in stiltegebieden lager te houden dan 40 decibel. Voor activiteiten in een stiltegebied die lawaai maken, moet ontheffing aan de provincie worden gevraagd. Wil je weten waar je rustig kunt fietsen of wandelen? Bekijk de stiltegebieden op deze kaart.

Terug naar agenda

Dag van de Stilte

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands