Dag van de Biodiversiteit

Dag van de Biodiversiteit

22 mei 2021 - 22 mei 2021

De VN hebben 22 mei uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’.

De term ‘biodiversiteit’ verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio’s, ecosystemen en vele andere factoren. Veranderingen in het milieu, die veroorzaakt worden door zowel natuurlijke processen als door menselijke activiteiten, leiden tot het uitsterven van soorten en de vermindering van de biodiversiteit.

De ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ is in het leven geroepen om de belangrijkste kwesties in verband met biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven. Aanvankelijk werd deze dag op 29 december gehouden, de dag dat in 1993 het Biodiversiteitsverdrag in werking trad. In 2000 werd de datum verplaatst naar 22 mei, de dag van de goedkeuring van de tekst op de Top van Rio in 1992.

Terug naar agenda

Dag van de Biodiversiteit

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands