Cursus over wilde bijen, (dag)vlinders, hun planten en beheer

Cursus over wilde bijen, (dag)vlinders, hun planten en beheer

12 maart 2022 - 12 maart 2022
13.00 - 16.00

Het gaat niet goed met de wilde bijen, (dag)vlinders en andere insecten. Dat heeft invloed op de voedselvoorziening van mensen en óók op de diversiteit aan planten. Het heeft ook invloed op andere diergroepen, zoals vogels, vleermuizen en amfibieën en andere dieren in de voedselketen. De cursus adresseert welke acties kunnen worden ondernomen om deze situatie te verbeteren.

De cursus wordt gegeven door Wankja Ferguson (vlindererbij.nl). Wankja is ir. Natuurbouw/Landschapsecologie en tevens vakbekwaam hovenier. Wankja heeft speciale interesse en focus in ecologie, insecten en hun planten.

Deze tweewekelijkse gratis cursus is bedoeld voor voor particulieren en professionals, mogelijk gemaakt door TerraNext te Eelde en Vakland Het Hogeland, en start op 12 maart in Winsum.

In deze cursus krijg je héél veel handvatten aangereikt waarmee je onder andere in je tuinontwerpen, beplantingsplannen en onderhoudsplannen véél kan doen voor allerlei (rode lijst) soorten en deze een plek kunt geven in je eigen tuin, openbare ruimte (ook bermen bijvoorbeeld) met veel informatie over goed beheer voor deze dieren. Voor de particulier is het leuk om meer te weten hoe je maatregelen kan nemen om het insectenleven en ook amfibieën en andere dieren te ondersteunen in eigen tuin en in eigen buurt. Voor de professional (hovenier, ecoloog, ontwerper) is het leuk omdat je heel veel informatie meekrijgt hoe je het ook voor anderen in ontwerp en beheer aantrekkelijk kan maken voor de biodiversiteit.

Aan bod komen de voorwaarden voor de vestiging van onder andere vlinders (dag +nacht), wilde bijen, libellen, amfibieën, vogels en onder andere ook kleine marterachtigen. Goed beheer en onderhoud komt aan bod, het juiste beheer/onderhoud kan een belangrijk verschil maken in het behoud van veel soorten. Is het bijvoorbeeld wel nodig om een bijenhotel te maken of kan je met de juiste snoei van planten hetzelfde bereiken? Wanneer vliegen wilde bijen, hoe houd je daar rekening mee in het beheer? Wanneer en waar bevinden zich de vlinders, als ei, rups of pop in de vegetatie? Hoe kan je daar rekening mee houden in het onderhoud en beheer van tuinen en openbare ruimte? Hebben vogels alleen bessenstruiken nodig om te overleven of veel meer dan dat, hoe zorg je dat er genoeg aanbod van larven, rupsen en dergelijke is voor vogels? Wat te doen voor vleermuizen, nu er steeds meer muren opgevuld worden? Hoe kan je ze dán een plek geven? Wat is er van belang bij de vijveraanleg voor de dieren? Wat voor moerasplanten zijn gunstig voor speciale insectensoorten?

Meld je aan! Jij, als particulier en jullie: ontwerpers, hoveniers beheerders, toekomstige opdrachtgevers zullen er veel plezier aan gaan beleven.
Meld je aan en doe héél veel inspiratie op hoe je een positieve draai kan geven om de biodiversiteit en met name de kleine fauna te bevorderen met allemaal heel mooie planten en goed beheer.

Aanmelden kan via deze link (wel even doorscrollen naar beneden).

Terug naar agenda

Cursus over wilde bijen, (dag)vlinders, hun planten en beheer

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands