Cursus Klimaatverandering en energietransitie

Cursus Klimaatverandering en energietransitie

3 juli 2024 - 24 juli 2024
10.00 - 12.00

Hoe ziet het energiesysteem van de toekomt eruit?

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur stijgt, het is te droog of te nat, extreem hete dagen komen vaker voor. Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen zijn in Parijs (2015) klimaatdoelen gesteld. De energietransitie, het overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind, levert een belangrijke bijdrage.

In deze collegereeks geven verschillende docenten van kennisinstellingen en het bedrijfsleven een inkijk in verschillende aspecten van de energietransitie. Vragen als : wat is de relatie tussen klimaat(verandering) en energie(transitie)? Waarom is energietransitie nodig? Wat is energie eigenlijk? Welke manieren van vergroening van ons energiesysteem zijn mogelijk? Kan hernieuwbaar gas, als groen gas en groene waterstof, aardgas helemaal vervangen? Hoe komt het dat de eerste Europese Hydrogen Valley in Groningen ligt? De cursus van 4 colleges is zonder veel voorkennis goed te volgen voor iedereen met interesse op dit gebied.

Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden is noodzakelijk en moet vóór donderdag 20 juni via de HOVO website.

Terug naar agenda

Cursus Klimaatverandering en energietransitie

Haren Hortus Botanicus, Kerklaan 34, Haren, Netherlands