Cursus ecologisch tuinieren

Cursus ecologisch tuinieren

27 augustus 2022 - 15 oktober 2022
10.00 - circa 11.30

In de cursus “Ecotuinieren” wordt je praktisch wegwijs gemaakt in de manieren waarop je een (ecologische) tuin kan onderhouden en ontwikkelen in een richting die meer tuinplezier en natuurwaarde geeft. Naast praktische tips ter plekke in de Goeman ecologische demonstratietuin, krijg je ook meer inzicht in natuurlijke processen en leer je verbanden te zien met de grotere natuur en de kwaliteit van de leefomgeving/ het milieu.

De cursus is op drie zaterdagochtenden van 10.00 tot ca. 11.30u:
27 aug (Inleiding, onkruid, beplanting);
17 sept (struiken/bomen, hergebruik);
15 okt ( (on-)gewenste dieren, waarnemen).
Kosten zijn €35,-
Locatie: Goeman Borgesiuslaan 245 A, Groningen
Aanmelding en nadere informatie via: michiel@ecohovenier.nl

Terug naar agenda

Cursus ecologisch tuinieren

Goeman Borgesiuslaan 245a, Groningen, Netherlands