Boeren nieuwe stijl in het Groninger landschap

Boeren nieuwe stijl in het Groninger landschap

15 januari 2023 - 15 januari 2023
11.00 - 12.30

Agro-ecologie als antwoord op de huidige natuur- en stikstofcrisis

Het Groningse landschap heeft in de afgelopen honderden jaren al meerdere gedaantewisselingen ondergaan. Van veenafgravingen tot de ruilverkaveling, het resultaat was steeds een rechter en strakker productielandschap. Dat is fijn werken voor de boer, maar werkt ecologisch erg verarmend. Met de naoorlogse schaalvergroting en de komst van chemische pesticiden is dit probleem alleen maar verergerd, met de huidige biodiversiteitscrisis als logisch gevolg. Met deze lezing willen we graag voorbij dit probleem kijken, en focussen op wat volgens ons dé oplossing moet worden: agro-ecologie en regeneratieve landbouw.

Onze ‘buren’ van het Bezoekerscentrum Reitdiep van de Savannneboerderij Verbaarum aan de Wolddijk 52 komen vertellen over hun aanpak en ideeën.

Aanmelden kan via deze link.

Terug naar agenda

Boeren nieuwe stijl in het Groninger landschap

Wolddijk 103, Groningen, Netherlands