Bijeenkomst over RES Groningen en lokaal eigendom

Bijeenkomst over RES Groningen en lokaal eigendom

24 maart 2021 - 24 maart 2021
19.00 - 20.30

  • Organisatie: Groninger Energiekoepel en Natuur en Milieufederatie Groningen
  • Inschrijven bij: zie tekst
  • Kosten: gratis
  • Meer informatie: Simone Rommets (s.rommets@nmfgroningen.nl)

De Natuur en Milieufederatie Groningen en de Groninger Energiekoepel organiseren woensdagavond 24 maart 2021 een gezamenlijke digitale bijeenkomst over de RES Groningen. Tijdens een bijeenkomst eind vorig jaar hebben we onze achterban geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de RES en wat er in de toekomst te wachten stond. In deze bijeenkomst van 24 maart geven we een update over RES Groningen en daarnaast vertellen we meer over lokaal eigenaarschap. We krijgen regelmatig vragen over dit onderwerp: wat is nou precies lokaal eigenaarschap, waarom is het zo belangrijk en hoe kan je dat organiseren?

Als u erbij wilt zijn, kunt u zicht hier aanmelden.

Programma:
18:45 Zoom geopend

19.00 Welkom

19:05 Update RES Groningen Janneke Wolkorte – NMF Groningen

19:25 Participatie en lokaal eigenaarschap Jimme Zoete – Witteveen+Bos

19:55 Participatie in de praktijk Michiel Mulder – Bronnen VanOns en Jan Borkent – Energie Coöperatie Ten Boer

20:25 Afronding

Terug naar agenda

Bijeenkomst over RES Groningen en lokaal eigendom

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands