Bedreigingen en kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging

Bedreigingen en kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging

18 mei 2022 - 18 mei 2022
19.30 - 21.30

Sinds de 19e eeuw gaan de klimaatveranderingen steeds sneller, hoofdzakelijk door menselijke emissies (uitstoot) van broeikasgassen. Naar verwachting zullen deze veranderingen zich in de komende decennia nog verder versneld doorzetten. Het meest prominente gevolg van klimaatverandering voor de Wadden is dat zeespiegelstijging ‘het voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die nu kennen, niet vanzelfsprekend’ maakt. Geomorfologische processen die wadsystemen in evenwicht houden met een stijgende zeespiegel kunnen tekortschieten wanneer de stijging te abrupt is, met verdrinking van het gebied tot gevolg. Naast deze dramatische, maar wellicht relatief gemakkelijk vermijdbare gevolgen, zijn er echter tal van andere, subtielere maar daarom niet minder belangrijke veranderingen in het gebied te verwachten.

Presentatie: Pier Vellinga, o.a. medeoprichter IPCC, voormalig hoogleraar Aardsysteemkunde te Wageningen en Klimaatverandering te Amsterdam

Aanmelden: de.snavel@kpnmail.nl

Terug naar agenda

Bedreigingen en kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging

Akerkstraat 11, 9712 BD Groningen, Netherlands