Achterbanbijeenkomst RES Groningen

Achterbanbijeenkomst RES Groningen

12 december 2019

  • Inschrijven bij: Zie tekst

De Natuur en Milieufederatie Groningen en de Groninger Energie Koepel organiseren donderdagavond 12 december 2019 een gezamenlijke achterbanbijeenkomst over de RES (Regionale Energiestrategie) Groningen. In de Regionale Energiestrategieën worden afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie we onder welke voorwaarden willen opwekken bij ons in de regio. Daarnaast wordt afgesproken op welke wijze en waar het in de regio opgewekt kan worden.

Tijdens deze bijeenkomst willen we jullie informeren over:

  • Wat is de RES en hoe ziet de landelijke en regionale opgave er precies uit?
  • Hoe is de stand van zaken van de RES Groningen?
  • Wie is de Participatiecoalitie?
  • Wat wordt verstaan onder 50% lokaal eigenaarschap en hoe kunnen we dit realiseren?

Let op: deze achterbanbijeenkomst wordt voor onze directe achterban georganiseerd. Indien u ook graag aanwezig wil zijn, neem dan contact op met Simone Rommets via s.rommets@nmfgroningen.nl

 

Terug naar agenda

Achterbanbijeenkomst RES Groningen

Groningen, Netherlands