Demonstratie Maaien met de zeis

Demonstratie Maaien met de zeis

Als je denkt dat maaien met de zeis enkel een oud ambacht is, heb je het mis. Er is op dit moment erg veel vraag naar. De zeis is namelijk ideaal om natuurvriendelijk te maaien. Met de zeis kun je:

  • nauwkeurig maaien zonder de bodem te beschadigen en te verdichten;
  • selectief maaien. Dit betekent dat je waardevolle planten of bloemen kunt laten staan;
  • gefaseerd maaien. Dit zorgt voor allerlei microklimaten, wat weer voor veel verschillende soorten bijen, vlinders, kevers en andere insecten een geschikte leefomgeving oplevert. Door na het maaien het gras af te voeren, verschraal je de bodem. Dit bevordert de bloemenrijkdom.

Maaien met de zeis is bovendien een rustgevende activiteit waar geen fossiele brandstof voor nodig is en waar geen motorlawaai aan te pas komt.

Op 9 juni publiceren we de timetable en kun je zien op welke tijdstippen de zeisbrigade in actie komt voor een demonstratie.

Maaien door heel Groningen

De zeisbrigade maait in opdracht van natuurorganisaties en terreineigenaren op vele bijzondere locaties door heel Groningen. Aan het begin van het jaar wordt een planning gemaakt en de vrijwilligers geven zich per maaidag op. Er worden regelmatig demonstraties, workshops en cursussen gegeven. Maar ook tijdens de “gewone” maaidagen is er ruimte voor nieuwkomers om de zeis eens ter hand te nemen of vragen te stellen.