Polder De Oude Held – Een rijk weidevogelgebied tussen Stad Groningen en Hoogkerk

26 juni 2021

Polder De Oude Held is een ontzettend goed weidevogelgebied dat niet verloren mag voor natuurcompensatie door woningbouw op het Suikerunieterrein. Collectief Groningen West bracht goed in beeld hoe belangrijk en mooi deze polder is voor onder andere de grutto:

Tags: