Groeiende verandering, veranderende groei

Groeiende verandering, veranderende groei

Beste lezer,

Dit is de periode van het jaar van terugblikken en vooruitblikken. Van terugblikken word je dit jaar niet zo vrolijk. Hoewel corona begin dit jaar onder controle bleek, kregen we er andere crises minstens zo manifest voor terug. We werden geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande energieprijzencrisis. Ook op het vlak van klimaatverandering en biodiversiteit werden we weer met de neus op de feiten gedrukt: het gaat zo niet goed!

Deze crises zorgen ervoor dat de urgentie voor verandering breder wordt gevoeld, al gaat het wat ons betreft nog altijd niet hard genoeg. Wij willen in Groningen helpen met het aanjagen en vormgeven van de transitie waar we als maatschappij voor staan.

Dat leidt automatisch tot een vooruitblik op 2023. Het jaar waarin de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) vijftig jaar bestaat. Dat zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ons jubileumjaar heeft het thema ‘Groeiende verandering, veranderende groei’ meegekregen.

De wereld is vijftig jaar na het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome al flink veranderd. En is op het vlak van natuur en milieu op delen zelfs fors verbeterd, maar er zijn ook nieuwe vraagstukken voor teruggekomen die het leven op aarde bedreigen.

Om deze bedreigingen te kunnen weerstaan hebben we een andere visie op economische groei nodig. Nu lopen we tegen allerlei fysieke grenzen aan. Economische groei is niet hetzelfde als welvaartsgroei. Onze economie moet in balans zijn met dat wat de aarde aankan en daarnaast ook sociaal en rechtvaardig zijn.

Waar we als samenleving al een transitie hebben doorgemaakt van een maak- naar een kenniseconomie, moeten we nu de transitie maken naar een écht duurzame economie; waarin groei natuurinclusief, klimaatbestendig en circulair is en zorgt voor een goede leefbaarheid.

We hopen als NMG hieraan bij te dragen door zoveel mogelijk inwoners van Groningen te activeren om zelf aan de slag te gaan, door deze thema’s te agenderen bij overheden en door samen te werken met inspirerende pioniers en hun werk en kennis breed te delen.

Voor nu wens ik je fijne feestdagen toe. Daarna gaan we weer gezamenlijk aan de slag voor een mooi en duurzaam Groningen in 2023.

 

Profiel Jan-Willem Lobeek

Jan-Willem Lobeek

Directeur-bestuurder; werkdagen: ma, di, wo, do, vr