Startsubsidie voor zonnedaken Zon4Ons in Middag-Humsterland

12 september 2018

Startsubsidie voor zonnedaken Zon4Ons in Middag-Humsterland

Lokaal energie-initiatief Zon4Ons uit de regio Middag-Humsterland ontvangt 5.100 euro aan startsubsidie van de Provincie Groningen. Hiermee wil zij een zonnedak realiseren om collectief duurzame energie op te wekken. De subsidie wordt onder andere ingezet om de coöperatie op te richten en geïnteresseerden goed te kunnen informeren over de mogelijkheden en voordelen. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

In Niehove en omgeving heeft de initiatiefgroep in samenwerking met Buurkracht met succes energiebesparingsacties opgezet. Tientallen huizen zijn geïsoleerd, CV-systemen zijn geoptimaliseerd en er is volop led-verlichting toegepast. De initiatiefnemers vonden het tijd om verder stappen te zetten in het energieneutraal maken van de omgeving. De volgende stap is de eigen opwek van stroom met zonnepanelen via de zogenoemde postcoderoosregeling.

In 2017 is een groep initiatiefnemers aan de slag gegaan. Er is gekozen voor een project van flinke omvang: 1.000 panelen of meer met 100 leden. Dit omdat dan de prijzen voor panelen aanzienlijk gunstiger liggen. Inmiddels heeft het aantal aangevraagde panelen de 1.000 al ruim overstegen. Deze moeten op 6 a 7 daken komen. Momenteel worden de daken die de initiatiefnemers op het oog hebben beoordeeld op geschiktheid. Streven is dat nog dit jaar de panelen geplaatst zijn.

Zon4Ons is aan de slag in de dorpen Niehove, Oldehove, Saaxum, Ezinge, Noordhorn, Den Ham, Lauwerzijl, Houwerzijl en Warfhuizen.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

De startsubsidie wordt verstrekt vanuit het programma leefbaarheid van de Provincie Groningen. Hier kunnen bewonersinitiatieven van buiten het aardbevingsgebied aanspraak op maken. Voor meer informatie over de startsubsidie voor lokale energie-initiatieven in de provincie Groningen kunt u terecht bij het Servicepunt.

Tags:
Profiel Janneke Wolkorte

Janneke Wolkorte

Projectleider Klimaat en Energie werkdagen: ma, di, do